Pierwszy tekst

to jest kolejny tekst akapitu Mimo, iż działania wojenne na terenie Polski zostały zakończone na początku października 1939r., Niemcy obawiali się wystąpień ze strony ludności polskiej przeciwko okupantom. W celu zastraszenia społeczeństwa polskiego, jeszcze we wrześniu 1939r. rozpoczęto

zatrzymywanie obywateli polskich w charakterze zakładników, którzy mieli zostać straceni w przypadku wystąpień przeciwko żołnierzom i władzom niemieckim. Osoby takie zwykle po kilku dniach były zwalniane. Jednak w październiku 1939r. Niemcy rozpoczęli akcję aresztowania Polaków, przedstawicieli inteligencji, lekarzy, kupców, duchownych. Aresztowano 

  • jeden
  • dwa
  • trzy
  • cztery

to jest akapit

  • dfdsf
  • sdf
  • sdfs
  • sd
Alternatywny tekst obrazka
etykieta obrazka